.tr alan adı

.TR Uzantılı Domain Alımı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi;