tablo birleştirme

Sql, ortak sütunlü veya sütünsuz 2 veya 3 tablo birleştirme ve sıralama

Sql, ortak sütunlü veya sütünsuz 2 veya 3 tablo birleştirmek için unşon all kullanıyoruz. İki tabloyu eşleştirmeden birleştirmek için union all kullanarak yeni bir tablo oluşturuyoruz. Yeni olaşan tablodan istediğimiz değeri sıralama yaptırabiliriz.   SELECT  *  FROM          (             SELECT f.id as id from fatura as f JOIN stok as s ON f.stok_id=s.id WHERE s.id=724              union all              select g.id as id from gider as g JOIN stok as s ON g.stok_id=s.id WHERE s.id=724         ) dum ORDER   BY id