php

İki tarih arasındaki, Tarihler arasındaki fark hesaplama

/* Tarihler arasındaki fark hesaplanıyor */ $datetime1 = new \DateTime(date("Y-m-d H:i:s",$Rezervasyon->getTarihGiris())); $datetime2 = new \DateTime(date("Y-m-d H:i:s",$Rezervasyon->getTarihCikis())); $interval = $datetime1->diff($datetime2); $gun = $interval->format('%a'); echo $gun;

Symfony "Call to a member function has() on null" hatası ile karşılaşıyorsanız Fonksiyonu kullanmak için fonksiyon

"Call to a member function has() on null" hatası alıyorsanız ve kullanmak istediğiniz Class içindeki fonksiyonu aşağıdaki fonksiyon ile kullanabilirsiniz. sonucu getContent kullanmazsanız gelen değerlerin içinde gönderdiğiniz değişkenlerden tutun kaç saniyede işlem sürdüğüne kadar dönen bir sonuç dönüyor.

Failed to start the session: already started by PHP. Hatası session eklenmeye çalışıldığında.

public function SizinFonksiyonunuzAction(Request $request) $session = $request->getSession();  $session->start();

Php'de For, Foreach, While bitirme veya bir sonraki işleme atlama, Continue Break Kullanımı

Contiune

Symfony parameters yml içindeki değişkeni controller da kullanmak

site_url: 'http://localhost/' $this->getParameter('site_url');  

symfony controller full url (Tam domain ve bolum link) bulmak için

Use kısmına kütüphaneye (en üste) bunu ekliyoruz

Php'de html kod ve tagları temizleme.

Php'de html kod ve tagları temizleme için aşağıdaki kodu kullanmamız yeterlidir.

Php’de Operatörler

Daha önceki örneklerde kullandığımız “=” işaretinin de bir atama operatörü olduğunu belirterek derse başlayalım.

Sql, ortak sütunlü veya sütünsuz 2 veya 3 tablo birleştirme ve sıralama

Sql, ortak sütunlü veya sütünsuz 2 veya 3 tablo birleştirmek için unşon all kullanıyoruz. İki tabloyu eşleştirmeden birleştirmek için union all kullanarak yeni bir tablo oluşturuyoruz. Yeni olaşan tablodan istediğimiz değeri sıralama yaptırabiliriz.   SELECT  *  FROM          (             SELECT f.id as id from fatura as f JOIN stok as s ON f.stok_id=s.id WHERE s.id=724              union all              select g.id as id from gider as g JOIN stok as s ON g.stok_id=s.id WHERE s.id=724         ) dum ORDER   BY id