Operatörler

Php’de Operatörler

Daha önceki örneklerde kullandığımız “=” işaretinin de bir atama operatörü olduğunu belirterek derse başlayalım.