kenar oval

Css ile div li a vb oval köşe verme

Css kullanarak div, li , a vb objelere yuvarlak köşe vermek için oval alan oluşturmak için aşağıdaki kod kullanılıyor.Google chorome, mozilla, explorer vb tarayıcılarda çalışıyor.