jquery

Javascript metin harf sayısı alma fonksiyonu

function harfSayisi(metin) { var alfabe = /^[a-zA-ZÂâÎîİıÇ窺ÜüÖöĞğ]/; var harfSayisi = 0; for (var i = 0; i < metin.length; i++) if(metin[i].match(alfabe)) harfSayisi++; return harfSayisi; }

Javascript metin hece sayısı alma fonksiyonu

function heceSayisi(metin) { var sesliler = 'AaÂâEeIıİiÎîOoÖöUuÜü'; var heceSayisi = 0; for (var i = 0; i < metin.length; i++) if(sesliler.indexOf(metin[i]) > -1) heceSayisi++; return heceSayisi; }

Javascript metin kelime sayısı alma fonksiyonu

function kelimeSayisi(metin) { var alfabe = /^[a-zA-ZÂâÎîİıÇ窺ÜüÖöĞğ]/; var kelimeSayisi = 0; for (var i = 0; i < metin.length-1; i++) { if (metin[i].match(alfabe) && !metin[i+1].match(alfabe)) kelimeSayisi++; }; // kelime ile mi bitiyor acaba? if (metin[metin.length-1].match(alfabe)) kelimeSayisi++; return kelimeSayisi; }

Javascript türkçe harfleri temizleme fonksiyonu (Jquery)

function clearStr(str) { /* Türkçe karakterlerin yerine gelecek karakteri array da belirtiyoruz. */ var karakterDegisen = {Ç:'c',Ö:'o',Ş:'s',İ:'i',I:'i',Ü:'u',Ğ:'g',ç:'c',ö:'o',ş:'s',ı:'i',ü:'u',ğ:'g'}; /* Split ile harfleri parçalıyoruz. */ str_array = str.split(''); /* Id girilen Türkçe karakterleri yukarıda tanımladığımız değerlerle değiştiriyoruz. */ for(var i=0, len = str_array.length; i < len; i++) { str_array[i] = karakterDegisen[ str_array[i] ] || str_array[i]; } str = str_array.join(''); /* Alfanumerik olmayan özel karakterlerin temizlendiği yeni bir value oluşturuyoruz: 1. replace(" ","-") ile boşlukları tire (-) işaretiyle değiştiriyoruz. 2. replace("--","-") ile iki tane yan yana (--) tire işareti oluşmasının önüne geçiyoruz 3. replace(/[^a-z0-9-.]/gi,"") ile temizlik işlemini gerçekleştiriyor, - ve . gibi karakterlerin temizlenme işleminden hariç tutulmasını sağlıyoruz. 4. toLowerCase() ile değişkeni tamamen küçük harflere çeviriyoruz. */ str = str.replace("--"," ").replace(/[^a-z0-9-.çöşüğı]/gi,""); return str; }

Javascript Karakter Sayısını alma ve Sms sistemine göre 155'lik Mesaj adetini ve kalanını gösterme fonksiyonu.

Kaç adet olduğunu, Mesajın sonuna ekleme, Türkçe karakter ve özel karakterleri temizleme, Sms adetini buluma gibi özellikleri bulunan bir fonksiyon.

Bir div'den (drag), diğer div'e(drop) div veya resim taşıma (Jquery)(Javascript)

Bir div içinde bulunan images,div,table vb gibi nesneleri başka bir dive taşımak için aşağıdaki javascript kodları yeterlidir.

Div yükseklik ve genişlik textarea gibi değiştirmek (Jquery, Javascript)

Eklemeniz gereken birkaç kütüphane var. Ui,Jquery

Div Klonlama İşlemi (input, select, textarea) Clone Jquery

Div çoğaltmak veya taşımak vb işlemleriniz için aşağıdaki vereceğim kod işinize yarayacaktır. Select, input, textarea gibi tagların da içindekilerini sağlıklı bir şekilde almaktadır.

Evin Gibisi

1979 yılında Gaziantep’te doğdum. Ailemde anne ve baba tarafında herkes tekstille uğraştığından ablam iktisadi kısmını okurken ben bizzat içine girip moda konfeksiyon okudum.